Forbrukermyndigheter i Europa er ikke de eneste som pirker på Googles praksis for å samle inn stedsdata fra brukerne.

Annonse


Google rettsforfølges i Europa og USA for ulovlig sporing

Flere nyhetsmedier skriver at Google står overfor potensielle rettstvister i både Europa og USA for å ha ulovlig sporet opp telefoner uten eiernes samtykke.

Kartlegger stedsdata

I Europa anklages selskapet for å bryte med Personvernfordringen og selskapet står overfor en potensiell bot på fire prosent av deres årlige inntekt dersom de blir dømt.

Årsaken bak straffeforfølgelsen er at Google har kartlagt stedsdata til brukerne selv etter at de har skrudd av stedshistorikken manuelt. Nederland og Polen er blant syv europeiske land der det oppfordres av forbrukermyndighetene at man går til sak mot Google.

Vanskeligere for Android-brukere

Blant annet sier de at Google har brukt ulike metoder for å oppfordre brukerne til å aktivere stedshistorikk og surfeaktivitet, samtidig som det påpekes at slik praksis villeder forbrukerne når det gjelder bruk av deres personlige data. Ifølge BEUC er ikke praksisen i henhold til GDPR-lovgivningen siden Google ikke har gyldige grunner til å besitte slik data om brukerne.

Annonse


Til nå har det vært forskjellig praksis på iOS og Android, der iOS-brukere ikke kan spores med mindre de selv gir applikasjonen tillatelse. Dette er litt vanskeligere for Android-brukere siden programvaren kontrolleres av Google selv.

Kilde:
9to5Google

Annonse


Annonse


Annonse