Det kontroversielle ppstartsselskapet påstår at Apple er blant kundene deres.

Annonse


Kontroversielt oppstartsselskap påstår at de selger tjenester til Apple

Et oppstartsselskap som i det siste har fått noe eksponering for å selge det som blir omtalt som “farlig søppelforskning” påstår nå at Apple er blant kundene deres.

Ti-minutters intervju

Rapportene skal ha det til at selskapet AC Global Risk insisterer at de på ti minutter ved hjelp av et intervju bestående av ja og nei-spørsmål kan avgjøre en persons risikonivå.

The Intercept forteller at det California-baserte selskapet tilbyr et automatisert system som kalles Remote Risk Assessment (RRA) som fungerer ved at klientene bidrar med å utvikle enkle, automatiserte spørsmål. Disse krever ja eller nei-svar, og gruppen som svarer på spørsmålene må svare på morsmålet deres.

Avisen skriver at intervjuene kan bli foretatt gjennom telefon og varer i omkring ti minutter. Risk Assessment-systemet måler så vedkommendes stemmekarakteristikker og genererer ut i fra dette en evalueringsrapport som viser poenggivning på et spekter som kartlegger personen etter risikonivå.

Annonse


Eksperter tviler

Selskapet påstår at analysene disse analysene er svært nøyaktige mens eksperter og fagfolk på en nanen side sier at denne tilnærmingen ikke er å anse som pålitelig til tross for at de ikke tviler på konseptet i seg selv.

Flere eksperter har gått lengre enn dette for å beskrive hvor tullete de mener AC Global Risk sin idé er, blant andre professor Björn Schuller som forteller at noen som påstår at de kan gjøre en slik evaluering med noen som helst presisjon utgjør en stor risiko selv.

Det er uvisst hvordan AC Global Risk mener at Apple har tatt i bruk tjenestene deres.

Kilde:
The Intercept

Annonse


Annonse


Annonse