Riot Games er saksøkt for å tillate et arbeidsmiljø der kjønnsdiskriminering er greit.

Annonse


Riot Games saksøkes for kjønnsdiskriminering

I går ble Riot Games, selskapet bak League of Legends, saksøkt av to personer som anklager selskapet for å ha skapt et miljø der menn alltid kommer først og diskriminering basert på kjønn er et omfattende problem.

Kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering

I søksmålet som kommer noen få måneder etter at Kotaku hadde gjort en undersøkelse av selskapet, går det fram at de fornærmede i saken i likhet med mange av Riot Games øvrige kvinnelige ansatte blir nektet tilsvarende lønn for samme arbeidet som utføres av deres mannlige kolleger.

De nevner også at deres karrièremuligheter er begrenset av den grunn, og Riot har skapt et dårlig miljø med stadig pågående tilfeller av seksuell trakassering og generelt dårlig oppførsel. I søksmålet vises det til at Riot Games har brutt Californias lov om lik lønn og lov om kjønnsbasert diskriminering på arbeidsplassen.

De fornærmede gjør krav på kompensasjon for ubetalt lønn og andre skadevirkninger som følge av det som beskrives i søksmålet.

Annonse


Kotaku gransket Riot Games i sommer

Som tidligere skrevet har Kotaku gjort en omfattende undersøkelse innad selskapet for å kartlegge kjønnsdiskriminerende atferd. Undersøkelsen omfattet 28 nåværende og eks-ansatte i Riot Games, og de fleste mente og bekreftet overfor Kotaku at det var en sexpreget og kjønnsdiskriminerende kultur innad selskapet.

Det blir beskrevet en kjønnsfordeling på 80/20 prosent der det er gjennomgående at menn fostrer holdninger som lett utvikler seg til å være seksuelt trakasserende overfor kvinnelige kolleger. Det kom fram tilfeller hvor disse situasjonene ikke kunne bli brakt opp til ledelsen fordi de visste det ville bli nedtonet og brukt mot dem.

Kilde:
Kotaku

Annonse