Ved høy luftforurensing får elbiler kjørte fortere enn andre biler
Når luftforurensningen er høy må ikke elbiler redusere farten.

Annonse


Ved høy luftforurensing får elbiler kjøre fortere enn andre biler

Det er ikke bare Norge som gir elbiler særfordeler på veiene. I Østerrike vil elbilkjørere nemlig kunne forholde seg til andre fartsgrenser enn førere av biler som benytter seg av fossilt brensel.

Fartsgrensen strupes for biler med forbrenningsmotor

De nye reglene angår de tilfellene der fartsgrensene blir strupet til 100 km/t som følge av høy luftforurensning. I Østerrike er det vanlig at fartsgrensene blir satt ned i og rundt store byer når luftforurensningen blir for ille. I Østerrike kalles slike grenser for “Luft-100er-Limit”.

At elbiler skal måtte følge denne fartsgrensen gir i og for seg liten mening. De forurenser i prinsippet like lite lokalt uansett om de kjører i 100 km/t eller 130 km/t.

Forfatningsdomstolen har vært bremsen

Østerrike har lenge planlagt å endre reglene til fordel for elbilene, men den østerrikske forfatningsdomstolen har to ganger satt en stopper for at elbiler ikke skal måtte bremse ned. Dette har domstolen begrunnet med at forskjellige fartsgrenser vil gjøre trafikkflyten ustabil og farlig – samt det faktum at loven ikke eksplisitt tillater et slikt unntak.

Annonse


Nå har Østerrike bestemt seg for å endre forurensningsloven (Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L)) slik at elbiler blir unntatt “Luft-100er”-regelen som i fremtiden bare vil gjelde biler som går på fossilt brensel.

Videre skal elbiler kunne benytte seg av kjørefelt som inntil nå har vært reservert for kollektivtransport, og avslutningsvis oppmuntrer den østerrikske regjeringen lokale østerrikske myndigheter om å gi elbiler gratisparkering på parkeringsplasser drevet av det offentlige.

Synes du vi skal ha forskjellige fartsgrenser for elbiler og biler med forbrenningsmotor i Norge? Fortell oss i kommentarfeltet under.

Annonse


Annonse


Annonse