Markedet for e-sport vokser fortere i Norge enn i Europa for øvrig
Stadig flere ser på e-sport.

Annonse


Markedet for e-sport vokser fortere i Norge enn i Europa for øvrig

I en ny undersøkelse anslår man at i overkant av 600 000 nordmenn i større eller mindre grad følger med på e-sport. Dette anslår man at kommer til å øke med 11 prosent i løpet av 2019. Veksten for Europa som helhet er anslått å være på 7 prosent.

Økende omsetning

Undersøkelsen viser videre at e-sport-industrien i Europa omsatte for rundt 2,1 milliarder kroner i 2017, og dette er forventet å øke til 3,2 milliarder kroner i 2019. Antall unike seere i Europa i 2017 skal ha vært på over 27 millioner, og dette er forventet å øke til 33 millioner i løpet av 2019.

Norsk e-sport omsatte i fjor for 71,5 millioner kroner. Det er forventet at dette øker til 84 millioner kroner i år – hvilket betyr en økning på 20 prosent. I 2019 er det forventet en økning på ytterligere 13 prosent, hvilket betyr at man i Norge i 2019 forventer en omsetning på 96 mill. kr.

Det er imidlertid våre russiske naboer som innehar omsetningsrekorden i Europa. Der forventer man at årets omsetning vil lande på 378 mill. kr., like fulgt av Sverige og Frankrike med omsetning på henholdsvis 311 mill. kr. og 210 mill. kr.

Annonse


Hver femte tilskuer er kvinne

Et annet poeng som undersøkelsen løfter frem, er at hver femte norske e-sport-tilskuer er kvinne. Norge innehar tredjeplassen, like bak Frankrike og Sverige, når det kommer til land med størst andel kvinnelige seere.

Avslutningsvis viser undersøkelsen til at aldersgruppen 35-44 utgjør 32 prosent av e-sport-publikummet i Norge, mens gruppen 18-34 utgjør 22 prosent.

Undersøkelsen er utarbeidet av SuperData Research og PayPal.

Følger du med på e-sport? Fortell oss i kommentarfeltet under!

Annonse