Smartskjermen til Google har dårlig sikkerhet, ifølge en ekspert.

Annonse


Dette mener sikkerhetsekspert om Google Home Hub

Personvern- og sikkerhetsspørsmålet er kanskje mer aktuelt den siste tiden enn noen gang før, og folk kan sies å være mer skeptiske når det gjelder å introdusere hjemmene sine for produkter som i teorien ikke skal ha vanskeligheter med å kunne spionere på deg. En sikkerhetsekspert har foretatt en test av Google Home Hub, der han ikke lar seg begeistre over sikkerheten som er å finne på Google sin smartskjerm.

Feil valg av programvare

Sikkerhetseksperten Jerry Gamblin stiller seg kritisk til hvorfor Google har valgt å benytte Cast-plattformen fremfor Android Things når de har laget smartskjermen. Gamblin mener at dette valget gjør Home Hub særlig sårbar, og nevner at man for eksempel kan fjernkontrollere enheten ved å bruke en usikret API.

Gamblin gir klart og tydelig uttrykk for at han mener sikkerheten ikke holder standard.

Annonse


Google er uenige

I en melding til Android Authority skriver Google at påstanden er uriktig og at det ikke finnes noe bevis for at det knyttes risiko til at brukerdata kan komme på avveie. De skriver videre at API-ene som nevnes blir brukt på mobilapplikasjonene for konfigurering av enheten, og at de kun er tilgjengelige når applikasjonene og Google-enheten er på samme nettverk.

Kilde:
9to5Google

Annonse


Annonse


Annonse