Doblingen av den maksimale tweetlengden har ikke gjort tweetene lengre
Tegngrensa for tweets har økt, men tweetene har blitt kortere.

Annonse


Doblingen av den maksimale tweetlengden har ikke gjort tweetene lengre

Twitter gikk i fjor til det skritt å sette grensa for antall tegn til 280 – opp fra 140. Ifølge nye tall som selskapet offentliggjorde i dag, later det til at Twitter fortsatt er plattformen for de som sverger til kortere ytringer.

Bare en prosent når grensa

Ifølge selskapets statistikker er det bare 1 prosent av tweetene som når grensa på 280 tegn, mens det bare er 12 prosent av tweetene som er lengre enn den originale tegngrensa på 140.

Bare 5 prosent av tweetene er lengre enn 190 tegn. Dette peker i retning av at Twitter-brukerne er så vante med å fatte seg i korthet, at de enda ikke har tilpasset seg muligheten for enda lengre tweets.

Gjennomsnittstweeten har blitt kortere

Den vanligste tweetlengden før grensa ble økt til 240 var på 34 tegn. Etter at grensa ble økt har gjennomsnittslengda til en tweet gått ned til 33 tegn. Før grensa ble økt var det bare 9 prosent av tweetene som nådde grensa på 140 tegn.

Annonse


Mindre SMS-språk

Twitter har likevel merket enkelte endringer i hvordan folk skriver etter at tegngrensa ble endret. Blant annet viser det seg at brukere bruker færre forkortelser enn tidligere. Videre benytter færre seg av SMS-språk som “u r” og “b4”.

Bruken av fortkortelsen “gr8” har blant annet gått ned med 36 prosent mens bruken av “b4” har gått ned med 13 prosent. På den annen side har bruken av “great” gått opp med 32 prosent og bruken av “before” har gått opp med 70 prosent.

Avslutningsvis kunne  Twitter melde at bruken av spørsmålstegn har økt med 30 prosent, og at tweets generelt sett blir oftere besvart enn tidligere.

Hva synes du som Twitter som debattplattform? Fortell oss i kommentarfeltet under.

Annonse


Annonse


Annonse