Det datagenererte maleriet ble solgt for 3,6 millioner kroner.

Annonse


Dette maleriet ble solgt for fire millioner

Det skjer utvikling på AI-fronten, der kunstig intelligens stadig blir satt til å gjøre nye oppgaver. Nylig ble det på en auksjon solgt et maleri som er fullstendig AI-generert.

Forutså et langt mindre beløp

Det var ved Cristie’s Prints and Multiples art i New York at auksjonen fant sted. Maleriet “Portrait of Edmond Belamy”  er laget med kunstig intelligens uten direkte menneskelig tilvirkning, og det er første gang et slikt maleri auksjoneres på et stort auksjonshus. Det ble på forhånd antatt et salgsbeløp på mellom 7500 og 10 000 dollar men endte til slutt på 432 000 dollar, rundt 3,6 millioner norske kroner.

GANs-algoritme

Det var kunstig intelligens av typen GANs (Generative Adversarial Networks) som ble brukt for å fremstille maleriet, med en gruppe personer som ga algoritmen et datasett med rundt 15 000 portretter mellom det 14. og 20. århundret. En generator i algoritmen la seg deretter en forståelse av disse maleriet hvor den brukte kunnskapen til å lage et eget portrett, mens en annen del av algoritmen hadde som oppgave å la genereringsprosessen foregå helt til den ikke klarte å skille maleriet fra de øvrige som var inkludert i datasettet.

Kilde:
Engadget

Annonse


Annonse


Annonse