Yahoo er dømt til å betale 400 millioner kroner som følge av systembruddene fra 2013 og 2014.

Annonse


Yahoo enig om å betale 400 millioner til rammede i sikkerhetsbrudd

I 2013 og 2014 ble Yahoo utsatt for sikkerhetsbrudd som de holdt hemmelig fram til 2016, da det ble avdekket at bruddet hadde hatt påvirkning på så mange som tre milliarder kontoer. Nå er Yahoo dømt til å betale rundt 400 millioner norske kroner til 200 millioner av de som ble utsatt.

Verizon-oppkjøp

Det var i forbindelse med et potensielt salg til Verizon at nyhetene sprakk med påstander om at Yahoo hadde blitt utsatt for et brudd der sensitiv data tilhørende omkring en milliard kontoer sto i fare. Tallet ble senere oppjustert til tre milliarder, noe som er et av internetthistoriens største sikkerhetsskandaler.

Regningen splittes

Det rapporteres at Verizon kommer til å dekke halvparten av kostnadene i dette oppgjøret, og at det gjenværende fra Yahoo etter Verizon-oppkjøpet skal dekke det resterende, som i tillegg har blitt pålagt å betale en bot på rett i underkant av 300 millioner kroner for å ikke ha gjort investorer oppmerksomme på sikkerhetsbruddet.

Når det gjelder hvem som kvalifiserer seg til å motta betaling av Yahoo, er det i stor grad snakk om amerikanere og i noen tilfeller isrealere som kan dokumentere at de har blitt påført tap som følge av bruddet.

Kilde:
Wccftech

Annonse