Facebook lanserer en ny funksjon for å ha bedre oversikt over hva som er reklame og hva som ikke er reklame.

Annonse


Facebook med ny reklamefunksjon

For å hindre skjult markedsføring og reklame på plattformen deres, har Facebook nå introdusert en ny tjeneste kalt Ad Archive. Den har som mål å gi mer åpenhet rundt markedsføring på Facebook og Instagram.

Reklamedatabase

Ad Archive er en database søkefunksjon som samler en oversikt over politikkrelatert reklame og annen viktig informasjon som har blitt spredt på Facebook og Instagram.

En utvidelse av tjenesten, kalt Ad Archive Report, omtales som en ukentlig rapport av sentralt innhold som finner sin vei til databasen, og inkluderer blant annet informasjon av reklamer og markedsføring som har blitt vist på Facebook sine tjenester.

Dette innebærer blant annet at man kan se antall reklamer et selskap har betalt for og hvor mye de har betalt. Søkefunksjonen tillater dessuten enkeltsøk på ulike annonsører.

Annonse


Rettet mot USA

I første omgang ser funksjonen ut til å gjelde for amerikanske brukere som et mer eller mindre direkte følge av valget og påstandene om russisk innblanding. Likevel skal man ikke utelukke at slik funksjonalitet blir gjeldende for flere land fremover.

Kilde:
Facebook, pressemelding

Annonse


Annonse


Annonse