Krigsrommet til Facebook
Dette er krigsrommet til Facebook, herfra skal troll bekjempes.

Annonse


Dette er “krigsrommet” til Facebook

I det som tilsynelatende er et forsøk på å redde ansikt etter den siste tidens negative oppmerksomhet rettet mot seg, har Facebook nå åpnet seg om sitt nye prosjekt for å motarbeide at plattformen deres blir benyttet av uvedkommende til å spre falsk informasjon og propaganda.

Mellomvalget i USA

Det er i forbindelse med mellomvalget i USA at Facebook har innredet det de kaller for et krigsrom i hovedkvarteret deres i California. Her er planen deres å unngå det som skjedde ved hovedvalget i 2016, da det florerte falske nyheter på nettsiden. I ettertid har det blitt gjort rede for at dette i stor grad var operasjoner med forbindelser til russiske myndigheter som var rettet mot amerikanere, noe som har skapt reaksjoner fra amerikanske myndigheter.

Det som rent praktisk foregår på rommet er at sjefene fra de ulike avdelingene i Facebook bruker det til å samle seg rett før valget starter opp for alvor i november for å motvirke den hyppige bruken av det sosiale mediet til å spre propaganda, gjennom blant annet falske kontoer.

Det er ifølge Facebook investert masse kapital i tusenvis av nye moderatorer, kunstig intelligens, bistand og rådgivning fra amerikansk etterretning samt et nytt reglement for politiske kampanjer som markedsføres på mediet.

Annonse


Facebook sin valgdirektør (ja, de har sett seg nødt til å ansette en valgdirektør) sier at det såkalte krigsrommet er et resultat av to års omfattende arbeid med investeringer i både teknologi og mennesker med den hensikt å gjøre plattformen trygg under valget. Han påpeker også at trollene korrelert med Facebook sin innsats har blitt mer sofistikerte i måten de utfører operasjonene sine på.

Kilde:
The Verge

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse