Dette kan du endre på de andre Android 9-mobilene, men ikke Pixel 3

Du må bruke gester.