Disse funksjonene forsvinner fra Windows 10

Microsoft offentliggjør tjenester som fjernes og som ikke lenger er under utvikling.