Denne meldingen plager vettet av iOS beta-testere.
Flere iOS 12-testere ser dette varselet om ny oppdatering.

Annonse


Denne meldingen plager vettet av iOS betatestere

I iOS 12-betaen har Apple begynt å varsle testerne om at en ny oppdatering er tilgjengelig, dette via en sprettoppmelding midt på skjermen som må trykkes vekk.

Varsles uten grunn

“En ny iOS-oppdatering er tilgjengelig. Du bør oppdatere fra iOS 12-betaversjonen”, står det i meldingen.

Dog ser det ut til at også brukere som ikke har en ventede oppdatering, ser meldingen. I en e-post skriver en leser at varselet dukker opp selv om iPhonen er oppdatert til nyeste versjon, i dette tilfellet var det snakk om versjon åtte av den åpne iOS 12-betaen.

9t05Mac, som også har sett meldinger om varselet, skriver at det trolig er snakk om en feil i iOS 12-betaen – i deres tilfelle beta 11 – der den aktuelle testutgaven tror det nærmer seg utløpsdatoen. I begge tilfeller har oppdateringene vært ferske så utløpsdatoen er ikke nærme.

Annonse


Ukjent løsning

Nettstedet skriver at de ser varselet hver gang de låser opp en av sine iPhone X-modeller.

Apple har så langt ikke kommentert saken og det er ukjent om varselproblemet kan løses med en enkel oppdatering fra selskapets side eller om de må sende ut en ny oppdatering til testerne.

Har du sett denne meldingen i iOS 12-betaen uten at en ny test er tilgjengelig?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse