Elendige Tesla-tall: kun 14 prosent av Model 3 passerte produksjonstesten

4300 av 5000 biler måtte repareres.