Saksøker Google

Det kan bli massesøksmål av posisjonshistorikk-saken.