EU planlegger lov mot terrorpropaganda på Internett
EU skal tvinge sosiale medier å identifisere og slette terrorpropaganda raskere enn i dag.

Annonse


EU skal tvinge sosiale medier til å slette terrorpropaganda innen en time

Så langt har EUs kamp mot terrorpropaganda på nett basert seg på frivillige initiativ mellom EU og de forskjellige internettplattformene. Dette har ikke ført til resultater som EU er fornøyd med.

Kraftigere skyts mot propaganda

EU-kommisjonen planlegger kraftigere skyts mot terrorpropaganda på Internett og vil tvinge selskaper som Facebook og Twitter å identifisere og slette terrorinnhold raskere enn i dag.

Grunnen til at EU nå inntar en skarpere rolle, er at de frivillige tiltakene som nettportalene har gjennomfort ikke har ført til noen nevneverdige resultater.

– For å beskytte våre borgere, må vi nå ty til hardere virkemidler mot terrorinnhold. EU-kommisjonen jobber med et nytt lovforslag og vi vil innen kort tid offentliggjøre dette, sa EUs sikkerhetskommissær, Julian King, til den tyske avisa Die Welt.

Annonse


Skal ikke gå på bekostning av ytringsfrihet

Kommisjonen forsikrer at loven ikke vil gå på bekostning av borgernes ytringsfrihet.

For å bekjempe terrorpropaganda presenterte EU i mars nye forslag til tiltak som internettplattformene kunne gjennomføre. Myndighetene i Brüssel foreslo blant annet at selskapene skulle strebe etter å overholde en frist på en time for å slette terrorinnhold på sine sider.

Den gangen uttalte EU at de kom til å følge utviklingen nøye og at de kom til å presentere lovforslag om utviklingen ikke begynte å gå i en positiv retning. Dette har da altså ikke skjedd og derfor står et nytt lovforslag på trappene.

Tjenestetilbydere må få klare rammer å forholde seg til

– Målet er at internettplattformene skal ha klare rammer og minimumskrav å forholde seg til. I dag eksisterer det et utall forskjellige regler vedrørende sletting av terrorpropaganda i de forskjellige EU-landene. Dette har ført til stor rettsusikkerhet hos de forskjellige internettplattformene, fortsatte King.

– I tillegg var det enkelte plattformer som ikke ble med på det frivillige initiativet, og enkelte tilbydere hadde ikke nok ressurser til å kunne identifisere og slette terrorpropaganda på så kort varsel. Alt dette har ført til økt mengde terrorinnhold på Internett. Slikt innhold dukker opp igjen like fort som det slettes – og det sprer seg som virus, avsluttet King.

Kilde:

Heise.de

Hva mener du om EU-kommisjonens arbeid mot terrorpropaganda på Internett? Fortell oss i kommentarfeltet under.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse