Over 120 000 elbiler og hybrider kan bli tilbakekalt etter funn av giftig stoff.
124 000 biler kan bli tilbakekalt etter funn av kadmium.

Annonse


Over 120 000 elbiler og hybrider kan bli tilbakekalt etter funn av giftig stoff

Opptil 124 000 elektriske og hybridbiler risikerer å tilbakekalt etter funn av det giftige tungmetallet kadmium i en ladekomponent i biler fra Audi, Porsche og Volkswagen.

Ønsker tilbakekalling

Volkswagen er nå i samtaler med veimyndighetene i Tyskland, Kraftfahrtbundesamt (KBA), om hva det neste steget blir. Ifølge rapportene ønsker KBA en full tilbakekalling av de berørte bilene. Dette fordi de frykter hvor materialet vil ende opp etter bilenes livssyklus. Volkswagen mener at forekomsten av kadmium i laderne ikke er skadelig for sjåførene eller passasjerene ettersom metallet befinner seg er godt sikret inne i laderen.

Hver ladekomponent inneholder 0,008 gram med kadmium.

Folkehelseinstituttet skriver at kadmium hoper seg opp i nyre og lever og at et for høyt kadmiumnivå i kroppen kan føre til nyreskader, men kan også påvirke skjelettet og øker sjansen for lungekreft. Tungmetallet er forbudt i bildeler.

Annonse
 

Kilde:
Electrek

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse