Overproduksjon fører til synkende SSD-priser

Prisene halvert på ett år.