Google Maps’ posisjonsdeling deler nå også batterinivået ditt
Posisjonsdeling deler også informasjon om batterinivå,

Annonse


Google Maps’ posisjonsdeling deler nå også batterinivået ditt

Google har arbeidet med posisjonsdeling over flere år. I starten het det Google Latitude, og var da en del av Google Maps, men så ble det flyttet til Google+, før det så kom tilbake til Maps igjen.

Deler informasjon om gjenværende batterinivå

Nå har en ny interessant funksjon blitt lagt til – nå deles nemlig batterinivået ditt med kontaktene som du deler posisjonen din med.

Utrullingen av funksjonen har skjedd puljevis, da flere og flere brukere har fått funksjonen etter hvert som tida har gått. Når man nå skal sjekke posisjonen til en kontakt, vil man også se et batteriikon ved siden av der man ser avstanden til personen. Oppgitt batterinivå oppdateres samtidig som posisjonen oppdateres.

Annonse


Delingen kan ikke slås av

Batterinivådelingen blir lagt til og aktivert automatisk – og enn så lenge later det til å være umulig å slå funksjonen av. Du kan med andre ord ikke ta en «telefonen gikk tom for strøm» til kontakter som du deler posisjonen/batteristatusen din med.

Kilde:

AndroidPolice

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse