Dette sier Elkjøp og Samsung til TV-kundene som føler seg lurt
En av de berørte TV-ene, ue65hu8505qxxe.

Annonse


Dette sier Elkjøp og Samsung til TV-kundene som føler seg lurt av dem

Samsung Evolution Kit-saken ruller videre med over 70 kunder som føler seg lurte.

Oppdatert,

Forbrukerrådet har følgende melding til kundene. Følgende ble sendt klagerne sammen med de to brevene fra Elkjøp og Samsung:

“Som tidligere nevnt har vi kjørt én fellesbehandling parallelt med to pilotsaker. De sistnevnte sakene vil nå gå videre til Forbrukerklageutvalget hvor det vil bli avsagt rettskraftige vedtak.”

Annonse


“Resultatet i disse blir stående som gjeldende, med mindre en av partene anker saken videre til tingretten. Videre vil vedtakene bli retningsgivende i form av at innholdet i Forbrukerklageutvalgets avgjørelser blir benyttet i vår vurdering av de øvrige Evolution Kit-sakene. Vi gjør oppmerksom på at vi har vært i kontakt med Forbrukerklageutvalget og fått opplyst at de vil prioritere pilotsakene når disse mottas. Vi håper å få et vedtak fra Forbrukerklageutvalget i pilotsakene i løpet av august eller september.”

Nå har de svart

Kundene føler seg lurt fordi de hevder Samsung lovte dem hyppige oppgraderinger av Evolution Kit, en tjeneste som skulle gjøre det mulig å oppgradere TV-en uten å måtte handle en ny.

En kort oppsummering av saken fra den første artikkelen vi skrev om saken i mars i år:

“Samsung lovet ved lansering at denne TV-serien skulle kunne oppgraderes ved hjelp av maskin- og programvare hvert år fremover fra 2013 (ITavisen skrev om plattformen i 2013 da vi besøkte CES), og minst til 2016. Dette var en nyhet og en eksklusiv egenskap som Samsung sine TV-er hadde takket være «Evolution kit».

I april i år meldte vi så følgende:

“Vi føler at det kan være en del uoppklart blant kunder som er berørte, og spurte derfor Samsung om å redegjøre for hva som skjer fremover. To ting skjer: 1) alle berørte kunder får sin sak individuelt behandlet hos Samsung, og 2) det kommer et nytt Evolution Kit i år.”

Samsung meldte samtidig følgende:

«Vi jobber kontinuerlig for å tilby kundene en god TV-opplevelse som kan vare i lang tid. Utviklingen av nye 2018 Evolution Kit er en måte vi gjør dette på, og vi planlegger at dette vil bli tilgjengelig mot slutten av året.”

Forbrukerrådet maner til kamp mot Samsung og Elkjøp

Slik svarer Samsung

Nå har vi fått tak svarene fra både Elkjøp og Samsung, etter at det i juni ble kjent at de ønsket å vente med å svare til juli.

Samsung sier at “grunnlaget for klagene i de to pilotsakene og i alle de andre sakene, er at Samsung angivelig skal ha lovet å tilby oppgraderinger i form av Evo Kit fra 2012 til og med 2016, mens den siste oppgraderingen angivelig ble gjort i 2015. Med andre ord så er grunnlaget for klagene den påståtte uteblivelsen av en oppgradering i 2016.”

Videre levner Samsung ingen tvil om at de ikke føler at de har et ansvar ovenfor disse kundene, og begrunner det med følgende:

  1. “Samsung har ikke lovet eller på annen måte kommunisert for de TV-modellene som klagene gjelder at det ville bli tilbudt oppgraderinger for hvert år frem til 2016.”
  2. “Samsung har heller ikke forpliktet seg til at oppgraderinger vil skje i form av kombinerte software- og hardware-oppgraderinger.”
  3. “Samsung har uansett lansert oppgraderinger jevnlig og, som det vil bli redegjort for nedenfor, Evo Kit levert i 2015 omfattet hardware med tilstrekkelig prosessorkraft, slik at det ikke var nødvendig å lansere en ny og kostbar hardwarekomponent i 2016. Derfor skjedde oppgraderingen i 2016 i form av lansering av kun ny software.”
  4. “Under enhver omstendighet har samtlige klagere reklamert for sent, slik at hevingskravene også må avvises på det grunnlaget.”

– Feil faktisk grunnlag

Samsung refererer også til Sekkingstad-saken:

“Sekkingstad-saken ble avgjort uten at Samsung ble hørt og derfor på et feil faktisk grunnlag. Videre fremkommer det at klagene som nå er fremsatt er foranlediget av pressedekningen av den uriktige avgjørelsen i Sekkingstad-saken, og ikke av reelle mangler knyttet til de aktuelle TVene eller markedsføringen av disse. Dette er tydelig ut fra omstendighetene rundt klagene, som blant annet alle er fremsatt mer enn ett år etter den angivelige manglende oppgraderingen og hvor et betydelig antall klagere opplyser at de aldri har kjøpt et Evo Kit.”

“I dette tilsvaret vil vi i hovedsak konsentrere oss om de to pilotsakene siden de andre klagene er “satt på vent”. Anførslene som blir presentert her er imidlertid relevante for alle de mer enn 70 klagene som har blitt fremsatt og tilsvaret gjelder derfor for alle sakene, jf. Forbrukerrådets brev 19. juni 2018 nevnt ovenfor, der Forbrukerrådet uttrykte at vårt tilsvar vil bli gjort gjeldende for alle klagesakene som gjelder Evo Kit.”

Samsungs svarbrev er på 74 sider. Etter innledningen legger selskapet frem det de mener er bildebevis (i form av tidligere markedsføring) for at de ikke har lovt det kundene mener de har:

“Samsung bestrider både at forbrukerne fra 2013 og fremover ble informert om at det ville skje årlige oppgraderinger og/eller at oppgraderingene ville skje i form av kombinerte software- og hardware-oppgraderinger. Som redegjort for ovenfor og utdypet i det følgende, verken lovte eller informerte Samsung fra og med 2013 om at oppgraderinger ville skje årlig. Bevismaterialet som ble presentert i Sekkingstad-saken viser ikke noe annet. Heller ingen av klagerne har fremlagt noe materiale som viser noe annet.”

Dette sier Elkjøp

Elkjøp avviser hevingskravene framsatt i saken, og mener at “for det første anføres det at det ikke foreligger noen mangel som gir reklamasjonsrett overfor Elkjøp, jr. Samsungs svarbrev punkt 4. For det andre anføres det at reklamasjonene framsatt overfor Elkjøp uansett ikke ble framsatt rettidig, jf. Samsungs svarbrev punkt 5 og 6. Elkjøp finner det tilstrekkelig å vise til Samsungs svarbrev og deres rettslige argumentasjon i denne sammenheng. Videre vil det anføres at Elkjøp, som selger av de omstridte produktene, uansett ikke kan holdes ansvarlig.”

Elkjøp viser så til sitt “begrensede ansvar som selger av produktene”: “Elkjøp driver salg av blant annet elektronikk, slik som Samsungs TV-er, til forbrukere. Elkjøp opererer således som et mellomledd mellom produsent og forbruker.”

Videre heter det at “Elkjøp inngår løpende avtaler med en rekke produsenter. Det er produsentene som setter rammen for hvordan Elkjøp kan markedsføre de respektive produsentenes varer. I sin markedsføring opplyser derfor ikke Elkjøp om andre produktspesifikasjoner eller annen produktinformasjon enn det som er oppgitt av produsenten.”

Annonse


Annonse


Annonse