Google betalte 50 milliarder kroner for at selskaper skal bruke tjenestene deres.
Annonser er fortsatt enormt viktig for Google.

Annonse


Google betalte 50 milliarder kroner for at selskaper skal bruke tjenestene deres

Forrige uke la Microsoft frem positive regnskapstall for årets andre kvartal. Alphabet, Googles moderselskap, følger opp med svært gode tall.

Øker omsetningen

Omsetningen endte på 32,66 milliarder dollar, en økning fra tilsvarende i periode i fjor da omsetningen endte på 26 milliarder dollar.

Google ble nylig ilagt en rekordstor bot av EU for å misbrukt markedsposisjonen sin, og selv om selskapet har anket dommen og boten ikke er gjeldende det aktuelle kvartalet, har Google likevel inkludert det i regnskapstallene. Med bøter endte overskuddet på 4,54 milliarder dollar mot 11,75 milliarder dollar bøter ekskludert.

86 prosent fra annonser

Ikke overraskende er det fra annonsering at Google henter inn mest penger. 28 milliarder dollar av omsetningen kom fra annonsemarkedet, en solid vekst fra fjoråret da annonsetallene var på 22,6 milliarder dollar.

Annonse


I tillegg kommer det frem at det Google betaler til mobilprodusentene for at de skal bruke selskapets tjenester, som søk og kart, var på 6,4 milliarder dollar det aktuelle kvartalet. Det er en økning fra 5 milliarder dollar i fjor, og tilsvarer 23 prosent av selskapet omsetning fra annonser.

Andelen, også kjent som traffic acquisition costs eller TAC, var lavere enn forventet.

 

Kilde:
CNBC

Annonse


Annonse


Annonse