65 prosent av Spotify-brukerne i USA betaler ikke for Premium

Det er motsatt i resten av verden.