GTX 1170 overgår GTX 1080 Ti i ytelsestest

Men er tallene ekte?