Bloomberg: Google ilegges 40 milliarder kroner i bot av EU

Dømt for å misbrukt sin markedsposisjon.