Kan slike brukes til å varsle oss om jordskjelv i fremtiden?
Kan slike brukes til å varsle oss om jordskjelv i fremtiden?

Annonse


Fiberkablene dine kan brukes til å oppdage jordskjelv

Kablene som brukes til å levere deg høyhastighetsinternett kan også brukes som et billig verktøy for å lytte etter jordskjelv.

Optiske fiber kabler overfører informasjon ved bruk av lys som sendes gjennom glassfibre. Lys mister mindre energi og beveger seg raskere enn elektroner som beveger seg gjennom elektriske kabler.

Billigere enn konvensjonelle seismografer

Nå ser det ut til at fiberkablene kan brukes til mer enn hva de opprinnelig var tiltenkt til. De kan gi forskere og beredskapsmyndighetene en relativt billig måte å oppdage jordskjelv på.

Når et jordskjelv inntreffer, sendes en rekke seismiske bølger i form av vibrasjoner gjennom jorda. Disse bølgene inneholder informasjon om jordskjelvets episenter samt jordskjelvets størrelse.

Annonse
Forskere hos det tyske geoforskningssenteret (Deutches GeoForschungsZentrum) har kommet frem til at fiberoptiske kabler kan brukes til å måle presset jorda blir utsatt for mens det blir skubbet rundt av seismiske bølger.

“Vanlige” kabler ment for internettbruk

Forskerteamet satte opp et eksperiment på Island. Der brukte de tradisjonelle fiberkabler som var tiltenkt internettbruk. Disse gjorde de om til sensorer som kunne måle kunstig seismisk aktivitet.

Målingene plukket også opp deformasjoner i jorda

Ikke bare ble den seismiske aktiviteten oppdaget av sensorene. De kunne også hente ut målinger som ga informasjon om deformasjoner i jorda, og dette med en oppløsning på noen få meter. Vanlige seismiske måleapparater er vanligvis plassert flere kilometer fra hverandre.

Fordelen med dette systemet er at det mye billigere å bruke kabler som allerede er lagt i bakken enn grave ned nytt utstyr.

Kan ikke brukes til forhåndsvarsling

Forskerne er likevel påpasselige med å si at teknikken ikke kan brukes til å anslå tidspunktet for når et jordskjelv inntreffer. Dette fordi man ikke kjenner til noen pålitelige forhåndsvarsler. Likevel er forskerne av den mening at teknikken kan brukes til å gi oss raskere varslingssystemer.

Det tyske forskerteamet foreslår at man legger til rette for at fiberkabelnettverk kan brukes som kostnadseffektivt seismisk måleutstyr.

Heldigvis er vi i Norge relativt skånet for kraftige jordskjelv. Det kraftigste jordskjelvet målt i nyere tid hadde en styrke på 5,4 på Richters skala og ble målt i 1904 i Oslo. Jordskjelvet førte kun til materielle skader. Det kraftigste jordskjelvet på norsk territorium, derimot, ble målt til 6,6 på Richters skala i 2012 på Jan Mayen.

Kilde:

Nature Communications

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse