Finland deregulerte taxinæringen og Uber kom tilbake etter to dager!
Finland deregulerte taxinæringen og Uber kom tilbake etter to dager!

Annonse


Uber relanseres

Privattransportgiganten åpnet i dag igjen for at finlenderne skal kunne bestille seg billig transport.

Ventet på deregulering

Det er ett år siden Uber sluttet å tilby tjenestene sine i Finland. Den gangen uttalte selskapet at de kom til å vente til at taxilovverket ble deregulert.

Blant endringene Uber har ventet på er fjerningen av prisrestriksjoner og taket på antall taxiløyver som kan utstedes.

De finske myndighetene vil legge til rette for sunn konkurranse

Dette ble gjort for to dager siden, da deler av “lagen om transportservice” trådte i kraft. Resten av loven er ventet å tre i kraft den 1. oktober.

Annonse
Det finske Kommunikationsministeriet skriver i pressemeldingen at markedet for trafikktjenester forandres fra å være sterkt regulert og offentlig styrt, til å bli et marked som er tilrettelagt for sunn konkurranse.

Kun i noen få byer og ingen UberPOP

Uber kommer til å tilby tjenestene sine, UberX og UberBLACK, i Helsinki, Espoo, Vantaa og Kauniainen.

UberPOP blir ikke relansert da denne tjenesten, jf. EU-domstolen, regnes som en transporttjeneste, og ikke en plattform for formidling av transport. Forskjellen mellom UberX/UberBLACK og UberPOP er at sjåførene i sistnevnte ikke har taxiløyve.

Så spørs det hvor lang tid det vil ta før det samme skjer i Norge.

Kilder:

Kommunikationsministeriet
TheGuardian

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse