Snart kan disse endre lysstyrke avhengig av om det er trafikk i nærheten eller ikke.
Snart kan disse endre lysstyrke avhengig av om det er trafikk i nærheten eller ikke.

Annonse


Snart kan man si farvel til mye lysforurensning

Har du noen gang tenkt over hvor mye energi som blir kastet bort på gatelys på strekninger med lite trafikk om natta? Sveitsiske forskere ved Lucerne University of Applied Sciences and Arts jobber nå med å utvikle intelligente LED-gatelys som skal være vesentlig energisparende sammenliknet med andre gatelys.

Ingen økt risiko for trafikkulykker

På strekninger med lite trafikk kan man uten forhøyet risiko for trafikkulykker dimme gatelysene inntil neste bil dukker opp. Slik vil man også redusere mengden lysforurensning.

En prototype av Iris-Eye
En prototype av Iris-Eye. (Ill.: Hochschule Luzern)

Gatelys som snakker med hverandre

For å oppnå dette målet, må gatelysene utstyres med sensorer som kan se forskjell på mennesker, biler og dyr. Dette må sensorene kunne gjøre i svak belysning. Til dette har forskerne sammen med det sveitsiske firmaet, Elektron AG, utviklet “Iris-Eye”.

Gatelysene styres av deres sensorer og sensorene kommuniserer med hverandre. I det øyeblikket en sensor oppdager en person, sender sensoren et signal til begge nabosensorene – slik at i  alt tre gatelys vil øke lysstyrken.

Annonse
Om sensorene oppdager en bil, blir signalet sendt til enda flere gatelys på en gang. På den måten ivaretar man behovet til raskere trafikk.

Når en bil kommer kjørende blir flere gatelys dimmet opp til 100 prosent. Kommer det en fotgjenger, blir kun de nærmeste lysene dimmet opp til 80 prosent.
Når en bil kommer kjørende blir flere gatelys dimmet opp til 100 prosent. Kommer det en fotgjenger, blir kun de nærmeste lysene dimmet opp til 80 prosent. (Ill.: Hochschule Luzern)

Betydelig redusert strømforbruk i lite trafikkerte områder

Til Computerworld uttalte Klaus Zahn ved Universitetet i Luzern at:

– I regioner med lite trafikk kan energiforbruket og lysforurensingen reduseres med inntil 80 prosent uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Det finnes allerede i dag sensorer som oppfatter bevegelse og fart, men disse klarer ikke å se forskjell på mennesker, dyr og kjøretøy, tilføyde Zahn.

Til smart gatebelysning trenger man sensorer som ser forskjell på en rev og en fotgjenger, på blad i vinden og en bil.

For å løse denne utfordringen har Zahn og hans team tatt i bruk strømgjerrige minikameraer og mikroprosessorer. Gjennom intelligent bildebehandling og gjenkjennelsesteknologi, skal sensorene forhindre falske alarmer – og på den måten forhindre at lysstyrken skrus opp når for eksempel en hjort går forbi.

“Iris-Eye” blir bygget opp slik at systemet også kan brukes til lys på togperronger, ved fotgjengeroverganger også videre.

Ment som en utvidelse av norsk teknologi

Det norske firmaet Comlight har allerede fungerende smart-gatelys ute ved norske veier. Disse lysene benytter seg av en teknologi kalt “Comlight Eagle-Eye”.

Denne tar i bruk en Doppler-radar for å oppdage kommende trafikk. I en e-post til ITavisen uttalte Klaus Zahn at deres “Iris-Eye”-teknologi er ment som en påbygging til det norske systemet.

Iris-Eye-teknologien er spesielt nyttig i de tilfeller der topologien blir for komplisert for radarsensoren (den romlige oppløsningen er svært lav). I slike tilfeller vil en kamerasensor ha en fordel sammenliknet med en radarsensor, skriver Klaus Zahn til ITavisen.

Kilde:

Computerworld

Tror du denne teknologien kan benyttes i Norge? Fortell oss i kommentarfeltet under.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse