Halvparten av norske bedrifter har opplevd dataangrep
Angrep mot norske bedrifter har økt dramatisk de siste to årene.

Annonse


Halvparten av norske bedrifter har opplevd dataangrep – har økt mye de siste to årene

NTT Security sin Risk:Value Report avslører at antallet angrep mot norske bedrifter har økt mye de siste to årene.

Stor økning i angrep de siste par årene

Rapporten omfatter 1800 respondenter i 12 land, “hvorav 100 norske beslutningstagere er inkludert”, heter det i pressemeldingen som også avslører “at halvparten av norske bedrifter har vært utsatt for dataangrep totalt, sier 36 prosent at angrepene har skjedd de to siste årene. 12 prosent sier de ble angrepet for mer enn to år siden, mens fem prosent har blitt angrepet det siste halve året.”

–  Norske bedrifter ligger litt over det globale snittet på spørsmålet om man har opplevd sikkerhetsbrudd. Av de som oppgir å ha blitt angrepet de siste to årene er Norge faktisk et av landene som ligger høyest på statistikken, sier nordisk salgssjef i NTT Security, Henrik Davidsson.

De færreste tror de vil bli hacket

“Tallene i rapporten viser også at en av fem (23 prosent) norske bedrifter sier de ikke forventer å bli utsatt for et dataangrep, og at sju prosent ikke vet om de har blitt angrepet”.

Annonse
– Disse tallene er urovekkende, fordi de tyder på en manglende bevissthet og kunnskap om cybersikkerhet og dagens trusselbilde. Dersom man ikke vet om man er angrepet eller ikke, har selskapet sannsynligvis mangel på kontroll og rutiner. De som regner med at de ikke vil bli angrepet står overfor potensielt store konsekvenser av et dataangrep, ettersom de høyst sannsynlig ikke er forberedt på å håndtere det når det kommer, sier Davidsson.

– Samtidig som Norge er et av landene der flest har blitt angrepet, er det også landet hvor færrest har en responsplan på plass. Sammenlignet med andre land, virker det som norske virksomheter i større grad må ta grep om sikkerhetsrutinene og øke fokus på god sikkerhetsarkitektur, sier Davidsson.

Selger sikkerhet

NTT Security har selvsagt fordeler av å mene dette, da de selger sikkerhetsløsninger, men informasjonen de har samlet i undersøkelsen avdekker likevel det som trolig er litt for mye naivitet når det kommer til tanken om at bedriften kan bli hacket.

“På spørsmål om bedriftene har implementerte rutiner for sikkerhet, svarer 49 prosent at de har dette på plass. Det er en økning på tre prosentpoeng fra 2017. En av tre svarer de er i gang med prosessen med å implementere rutiner, som tilsvarer en nedgang på tre prosentpoeng fra i fjor.”

 

Kilde:
NTT Security pressemelding

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse