Viktig høyesterettsdom i USA: politiet må ha rettskjennelse for å finne ut hvor du er med mobilen
Den ferske bestemmelsen i USA gir noe bedre personvern, men det er fremdeles slik at det må være en spesiell sak for å kreve at politiet henter inn løyve for å digital-spore.

Annonse


Viktig høyesterettsdom i USA: politiet må ha rettskjennelse for å finne ut hvor du er med mobilen

Amerikanske myndigheter er nødt til å hente inn en ransakingsordre før de henter ut informasjon fra amerikanske borgere sine mobiler. Det har høyesterett bestemt.

En begrenset dom

Høyesterettsdommer John G. Roberts Jr. forklarer at bestemmelsen kun gjelder i “spesielle tilfeller der den siktede har en legitim personverninteresse i data holdt av en tredjepart”.

Det var en bankran-sak som satte presedens. Politiet hadde spanet digitalt på bankraner Timothy Ivory Carpenter i over 127 dager med informasjon som avslørte om han sov hjemme og om han besøkte kirken søndager. Rett og slett hvert steg han tok.

Høyesterett langt fra enige innad

Den svært nøyaktige informasjonen, over så lang tid, fikk høyesterett til å ta opp saken i forbindelse med at den muligens brøt med det fjerde punktet i amerikanske grunnlov, altså retten til privatliv.

Annonse
Dommerne stemte 5 mot 4 for.

 

Kilde:
NYT

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse