Telenor ilagt konkurransebot på 788 millioner kroner.
Telenor ilegges rekordgebyr av Konkurransetilsynet.

Annonse


Telenor ilagt konkurransebot på 788 millioner kroner

Konkurransetilsynet har gitt Telenor en bot, eller et overtredelsesgebyr, på 788 millioner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske markedet.

Endret vilkårene

– Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Ifølge Konkurransetilsynet gjorde Telenor det vanskelig for Network Norway og Tele 2 å bygge ut et tredje mobilnett. Network Norway kjøpte tilgang til Telenors nett i de områdene det tredje nettet ikke var bygget, men i 2010 endret Telenor vilkårene for avtalen. Utbyggingen startet i 2007.

– Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften ble ikke Network Norway kvitt med økt bruk av eget nett. Dette fjernet insentiver til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i pressemeldingen.

Annonse


Konkurransetilsynet opplyser at gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste de har gitt noensinne.

Lars Sørgard, Konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.
Lars Sørgard, Konkurransedirektør i Konkurransetilsynet. (Ill.: Marit Hommedal)

– Ikke enig

I en pressemelding sier Telenor seg uenig med konklusjonen til Konkurransetilsynet.

− Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenige i at vi har brutt konkurranseloven, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i pressemeldingen.

Hun sier at fristen for å klage på vedtaket er på seks måneder, og at selskapet nå vil bruke den tiden på å gå gjennom alle sider ved saken.

– Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen i pressemeldingen.

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor, sier de er uenige i vedtaket.
Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor, sier de er uenige i vedtaket. (Ill.: Telenor)

 

Kilder:
Konkurransetilsynet,
Telenor

Annonse