Spillavhengighet defineres av Verdens helseorganisasjon som en sykdom.
WHO klassifiserer nå spillavhengighet som en sykdom. Medietilsynet advarer mot stigmatisering.

Annonse


Spillavhengighet defineres av Verdens helseorganisasjon som en sykdom

Verdens helseorganisasjon (WHO) la denne uken til “spillavhengighet” i listen over Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD)

Defineres om en sykdom

“Spillavhengighet karakteriseres ved et mønster av vedvarende eller tilbakevendende spilladferd som kan være på nett eller frakoblet”, står det i ICD-11 som omhandler sykdommen.

WHO skriver at spilladferden og annen oppførsel normalt sett må være tydelig i en periode på 12 måneder for at man skal kunne sette en diagnose, men at perioden også kan være kortere hvis kravene for å sette en diagnose er blitt møtt.

Advarer mot stigmatisering

I Barn og medier-undersøkelsen 2018, utført av Medietilsynet, kommer det frem at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller spill. Det inkluderer PC, konsoll, mobil og nettbrett.

Annonse
Medietilsynet sier i en pressemelding at de er positive til at WHO har klassifisert visse former for dataspillavhengighet som en sykdom. Samtidig advarer tilsynet mot stigmatisering av barn og unge som spiller.

– At dataspillavhengighet nå skal regnes som en egen psykisk lidelse, kan være en nyttig avklaring både for berørte, behandlere og pårørende, fordi det kan gjøre det enklere å få hjelp. Samtidig er det viktig å være klar over at ut fra de kriteriene WHO har satt, kommer det til å være en ganske høy terskel for å få en slik diagnose, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i pressemeldingen.

Hun legger til:

– Definisjonen dataspillavhengighet bør forbeholdes personer som er utredet og har fått diagnosen, for å unngå unødig stigmatisering av barn og unge som bruker tid på dataspill, uten at det kan regnes som et avhengighetsproblem.

Tilsynet jobber med Lotteritilsynet og andre aktører for en ny handlingsplan mot spillproblemer.

“Målet med planen er å formidle kunnskap om både positive og negative sider med dataspill, og utvikle preventive tiltak der det blir vurdert som nødvendig”, skriver Medietilsynet i pressemeldingen.

 

Kilder:
Verdens helseorganisasjon
Medietilsynet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse