Hevdet hun kun sjekket tiden - ble funnet skyldig for uaktsom kjøring etter å kikket på Apple Watchen sin.
Kvinnen hevdet hun kun sjekket tiden.

Annonse


– En smartklokke er like distraherende som en smarttelefon teipet til håndleddet

Victoria Ambrose, en kvinnelig sjåfør, er i en kanadisk domstol funnet skyldig for uaktsom kjøring for å ha brukt en smartklokke av typen Apple Watch mens hun kjørte.

Mente hun bare sjekket klokken

Det var en politibetjent som stanset Ambrose etter han oppdaget at hun sjekket smartklokken etter å ha stanset ved rødt lys. I forklaringen sa politibetjenten at kvinnen tittet ned på smartklokken flere ganger og at hun ikke begynte å kjøre med en gang det ble grønt lys. Bilene foran Ambrose begynte å kjøre, men hun skal ikke ha kjørt videre før politibetjenten lyste inn i bilen hennes.

Hun ble kort tid senere stanset og ilagt en bot.

I sin forklaring sa Ambrose at hun kun sjekket hva klokken var og at en veilov i Ontario fra 2009 som sier at det er forbudt å kjøre “mens man holder en håndholdt, trådløs kommunikasjonsenhet”, ikke gjelder henne i denne saken. Dommeren avfeide dette argumentet og sa at det kun tar et øyeblikket å sjekke tiden, og at selv om Apple Watch er mindre enn en smarttelefon, er den like distraherende som en smarttelefon teipet til håndleddet.

Annonse
Lov å sjekke tiden

I Norge er ikke bruk av smartklokke mens man kjører, lovregulert, det er det kun smarttelefonen som er. Hvis man kolliderer som en følge av man trykker på smartklokken, får man derimot skylden.

– Det er kun mobiltelefon som regulert som ulovlig, men hvis man blir avledet av andre ting, kan også dette være ulovlig kjøring. For at man skulle bøtelegges for bruk av smartklokke bak rattet, må det faktisk være en hendelse som politiet vurderer som uaktsom eller risikofylt. Den aktuelle kjøringen må altså vurderes konkret, sa Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet, til VG i 2015.

 

Kilde:
The National Post

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse