Siv Jensen: Det er ikke realistisk å fjerne 350-kronersgrensen.
Siv Jensen avfeier å avvikle 350-kronersgrensen.

Annonse


Siv Jensen: Det er ikke realistisk å fjerne 350-kronersgrensen

Finansminister Siv Jensen mener det er urealistisk å avvikle fritaket på 350 kroner for privat import. Det skriver Aftenposten.

– Krever grundige utredninger

– En avvikling av 350-kronersfritaket forutsetter grundige utredninger. Det er ikke realistisk å avvikle grensen fra 2019, skriver Jensen i et svarbrev til en gruppe representanter fra Sp. Gruppen har stilt finansministeren spørsmål om «nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter», skriver avisen.

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 komme tilbake til Stortinget med forslag om å oppheve ordningen med avgiftsfri privatimport for sendinger under 350 kroner, for å styrke norsk næringsliv og gi flere arbeidsplasser i Norge», heter det i forslaget fra Sp-representantene.

I strid med norske interesser

Sps finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik mener det er et bevisst politisk valg og er i strid med norske interesser når det gjelder tapte inntekter for staten og norske arbeidsplasser.

Annonse


– Vi når heller ikke målene for folkehelsen når man støtter daglig import av tonnevis av sukkerholdig brus og søtsaker primært fra Sverige, sier Gjelsvik til avisen.

Han mener at Norge er nødt til å se på praktiske løsninger, for eksempel der man private slipper å betale gebyr for fortolling ved at de gjør det selv.

Jensen svarer at hun er godt kjent med disse utfordringene, men at de må veies opp mot andre viktige hensyn.

– Det er særlig viktig å holde de administrative kostnadene nede når varene har lav verdi. Til illustrasjon tar en av de største speditørene cirka 160 kroner i gebyr for å tollekspedere varer med verdi over 350 kroner.

– Dette er ikke et gebyr til tollmyndigheten, men prisen speditøren tar for en tjeneste. Dersom tilsvarende gebyr pålegges varer med verdi under 350 kroner, vil det bli en handelsbarrière for varer i dette segmentet, skriver hun i svaret.

 

Kilde:
Aftenposten

Annonse


Annonse


Annonse