Microsoft stopper Windows-oppdateringen for visse maskiner

Alienware berørt.