– Tesla har kopiert designet vårt

Bilprodusenten mener søksmålet er grunnløst.