Sony med milliardfortjeneste etter Spotifys børsnotering.
Denne uken debuterte Spotify på New York-børsen. Her er selskapets toppsjef, Daniel Ek, ved en tidligere anledning.

Sony med milliardfortjeneste etter Spotifys børsnotering

Kort tid etter Spotifys børsnotering i New York, solgte Sony 17,2 prosent av aksjene det hadde i det svenske strømmeselskapet.

Høy fortjeneste for Sony

Totalt solgte Sony Spotify-aksjer for rundt 1,85 milliarder kroner. Før salget eide PlayStation-produsenten 5,7 prosent av aksjene og sitter nå igjen med 4,75 prosent. Ifølge selskapet tilsvarer det en verdi på drøyt 5,5 milliarder kroner.

I en pressemelding advarer Sony om at Spotifys aksjekurs kan komme til å svinge en god del under den første tiden på børsen og at verdien på de gjenværende aksjene kan bli en annen enn den er nå.

Børsnoteringen til svensken beskrives av flere som en suksess. Blant annet skriver New York Times at det er et symbol på at strømmetjenester har tatt steget til å bli det dominerende formatet innen musikkindustrien. Etter første dag hadde Spotify en børsverdi på 26,5 milliarder dollar, rundt 207 milliarder kroner.

 

Kilde:
BreakIt,
New York Times