Forbrukerrådet ber Datatilsynet undersøke om nordmenn er rammet av Facebook-skandalen
Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet håper Datatilsynet nå vil undersøke hvordan Facebook-skandalen har berørt nordmenn.

Annonse


Forbrukerrådet ber Datatilsynet undersøke hvordan nordmenn ble rammet av Facebook-skandalen

Forbrukerrådet oppfordrer Datatilsynet til å undersøke på hvilken måte nordmenn er berørt av personvernskandalen.

Vi meldte tidligere i dag at over 37 000 nordmenn er berørte.

Ønsker å finne ut hvordan dette har berørt titusenvis av nordmenn

I et innlegg melder rådet at:

“Data tilhørende opptil 87 millioner brukere, deriblant potensielt 37 500 nordmenn, ble hentet ut fra Facebook uten samtykke, og deretter solgt videre og benyttet til andre formål enn det som opprinnelig var oppgitt. Forbrukerrådet ber Datatilsynet se til at Facebook klargjør hvordan dette har berørt norske brukere.”

Annonse
– Facebook har ikke beskyttet brukernes data, og heller ikke satt i verk nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen da selskapet ble klar over forholdene i 2015, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

– Endringer kan bli nødvendige

– Vi krever at Facebook forteller Datatilsynet i hvilken grad norske brukere er berørt, og at tilsynet eventuelt setter i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre selskapene, hvis disse har brutt norsk og europeisk personvernlovgivning. Så godt som hele det internettbaserte økosystemet baserer seg på kommersiell overvåkning. Vi ser nå at denne overvåkningen ikke bare truer forbrukernes grunnleggende rettigheter, men også demokratiet, sier Finn Myrstad.

Les brevet til Datatilsynet

Forbrukerrådet ønsker å uttrykke vår bekymring knyttet til avsløringer om hvordan selskapet Cambridge Analytica har utnyttet og misbrukt Facebookbrukeres data.

Forbrukerrådet ber Datatilsynet snarest undersøke om og hvordan Facebookbrukere i Norge kan ha blitt berørt.
På bakgrunn av oppslag i mediene er det etter vårt syn klart at det har skjedd brudd på europeiske personvernregler.

Data som tilhører potensielt 87 millioner1 Facebook-brukere og 37.550 nordmenn ble hentet ut uten at brukerne visste om dette, eller hadde gitt samtykke. Dataene ble deretter solgt videre og brukt til andre formål enn det som opprinnelig var oppgitt.
Det fremstår som Facebook ikke har beskyttet brukernes data i tilstrekkelig grad, og heller ikke satt i verk nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen da selskapet ble klar over forholdene i 2015.

Forbrukerrådet krever at Facebook opplyser norske tilsynsmyndigheter om brukere i Norge ble berørt. Hvis dette er tilfelle, ber vi dere sette i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre selskapene som har opptrådt i strid med norsk og europeisk personvernlovgivning.
Forbrukerrådet mener at Facebook må ta direkte kontakt med brukerne som er berørt, og forklare offentlig hva selskapet vil gjøre for å beskytte brukerne mot lignende hendelser i fremtiden.

Denne saken er bare en siste i en lang rekke personvernskandaler som Facebook har vært involvert i de siste årene, og har også paralleller til Forbrukerrådets klage i 2010 på Facebook og spilltilbyderen Zynga.

Det illustrerer svært godt at det er behov for robuste personvernregler og effektiv håndhevelse. Så godt som hele det internettbaserte økosystemet baserer seg på kommersiell overvåking. Vi ser nå at denne overvåkningen ikke bare truer forbrukernes grunnleggende rettigheter, men også demokratiet.

Forbrukerrådet oppfordrer, sammen med andre europeiske forbrukerorganisasjoner at respektive lands myndigheter følger nøye med på aktører som har tuftet virksomheten sin på å tjene penger på forbrukeres data og adferdsbasert internettreklame.

Facebook har flere millioner brukere i EU, samtidig som Cambridge Analytica er basert i Storbritannia. Denne saken gjelder derfor i høyeste grad EU og EØS. Vi ber dere derfor også anmode andre nasjonale personvernmyndigheter om å undersøke saken, slik at den blir håndtert samordnet på EU-nivå.

Dette brevet sendes fra flere europeiske forbrukerorganisasjoner til respektive lands tilsynsmyndigheter.
Vi ser frem til å høre fra dere.

 

Vennlig hilsen

Finn Lützow-Holm Myrstad
Fagdirektør Digitale tjenester
Forbrukerrådet

 

Kilde:
Forbrukerrådet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse