Kinopiratkopiering går ned globalt, men i Russland øker den.
Kinopiratkopiering går ned globalt, men i Russland øker den.

Annonse


Kinopiratkopieringen synker globalt, men i ett land er økningen voldsom

Ifølge informasjon fra rettighetsorganisasjonen MPAA, har kinopiratkopiering falt globalt de seneste årene.

Øker i Russland

Statistikken til MPAA viser at det ble gjort 447 ulovlige opptak av innhold tilhørende organisasjonens medlemsselskaper i 2017. Det er nedgang på rundt ti prosent fra 2016 da 503 filmer ble kinopiratkopiert.

Selv om trenden kinopiratkopiering er på vei nedover, peker pilen en annen vei i Russland der økningen er på 200 prosent siden 2015. I 2015 ble det sporet 26 slike kopier til landet, mens det i 2017 økte til 78 kinoopptak.

Over ti kinopirater ble fersket av rettighetsorganisasjoner i landet i fjor noe som resulterte i fire siktelser.

Annonse
Maner til kamp

Kevin Rosenbaum, leder i International Intellectual Property Alliance (IIPA) mener det er tre piratproblemer i Russland som krever oppmerksomhet fra amerikanske myndigheter.

Det første handler om å styrke kampen mot nettpiratene, spesielt sider og tjenester for personer utenfor Russland. Videre mener Rosenbaum at USA også jobbe for å forbedre musikklisensieringssystemet i Russland, og i tillegg nevnte han det økende kinopiratproblemet og mener at Russland må slå ned på bruken.

 

Kilde:
TorrentFreak

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse