Reiser du innenfor EØS har du rett til å se på akkurat det samme innholdet som i godstolen hjemme.
Reiser du innenfor EØS har du rett til å se på akkurat det samme innholdet som i godstolen hjemme.

Annonse


Endelig en EU-lov som kommer oss til gode, og det om en uke

En ny EU-forordning er på trappene, og denne gangen har EU som mål at unionen skal være ett felles marked, ikke bare for varer og tjenester, men også for digitalt innhold.

Andreas Foxen Haldorsen er ITavisens jus-ekspert.

Bra for deg

Som konsekvens av dette trer forordningen om grenesoverskridende portabilitet av onlineinnholdstjenester i det indre marked i kraft den 20. mars i år.

Spesialutvalget for EØS-saker har allerede vurdert forordningen som EØS-relevant og akseptabel. Det er derfor lite sannsynlig at forordningen ikke blir implementert her til lands.

Annonse


Samme innhold hjemme som i utlandet

I praksis betyr dette at tilbydere av strømmetjenester må tilby deg det samme innholdet, uansett om du befinner deg i hjemlandet ditt eller i et annet EØS-land.

Med andre ord vil du kunne reise til Spania på ferie, og fortsatt kunne se Game of Thrones på HBO Nordic. Du skal også slippe å miste tilgang til enkelte låter på Spotify – bare fordi du har krysset en landegrense.

Det eneste kravet forordningen stiller er at oppholdet ditt i utlandet kun er for en begrenset periode. Hva som regnes som en «begrenset periode» er ikke fastsatt, men tre måneder bør regnes som en akseptabel rettesnor.

Gjelder ikke NRK

Plikten til å tilby det samme innholdet til kunder i utlandet som i hjemlandet gjelder bare for strømmetjenester som koster penger gjennom abonnement.

NRK har ikke noen plikt til å tilby norske seere i utlandet tilgang til sitt innhold på nett, men NRK kan tilby dette om de setter opp et system for verifisering av seernes faktiske bosted. Du vil av samme grunn fortsatt kunne oppleve at enkelte klipp ikke er tilgjengelig på YouTube om du reiser på ferie til for eksempel Tyskland.

Verifisering av bosted

Noen spør seg kanskje om hvordan tilbydere som HBO Nordic og Netflix skal verifisere kundenes bosted. Også dette er behandlet i forordningen:

Alternativene for fastslåelse av bosted er ID-kort, betalingsopplysninger, stedet der kunden har installert mottakerboks, stedet der kunden betaler lisensavgift, avtale om levering av internettjenester, oppføring på valgliste, opplysninger om betaling av skatt, strømregning, strømmetjenesteabonnementets faktureringsadresse, erklæring fra kunden som bekrefter dens adresse eller kontroll av IP-adresse.

Tilbyderne har med andre ord en rikholdig verktøykasse for å verifisere kundenes hjemland.

Enklere for folk flest

Til sist er det verdt å påpeke at det finnes relativt enkle metoder for å få tilgang til strømmetjenesteinnhold forbeholdt kunder i andre land. Den nye forordningen og konseptet om verifisering av bosted vil for de som bruker disse metodene kunne oppleves som en flaskehals. For den jevne TV-serie-elsker som ofte oppholder seg i utlandet, vil den nye forordningen kunne gjøre utenlandsoppholdet et par hakk hyggeligere.

Annonse