Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Ikke drikk alkohol og lad opp dronen, du kan treffe og skade andre, og det alvorlig. (Ill.: JESHOOTS.com)

Kjører du drone i alkoholpåvirket tilstand risikerer du fengsel

New Jersey gjør som med bilen. Nesten det samme gjelder i Norge.

Om guvernør Chris Christie skriver under på den nye loven (som ble vedtatt 65 mot 0), blir det straffbart å fly droner med for mye alkohol i blodet i New Jersey.

Under 1 prosent og det er ulovlig

Med andre ord: har man mer enn 0,8 prosent alkohol i blodet (den samme grensen gjelder for bil) får man en bot på 8000 kroner og risikerer opp til seks måneder i fengsel.

Det er logisk at slike lover kommer på plass, ettersom antallet droner øker og de blir bedre på alle måter: kan gå lengre, høyere og flere minutter før batteri må lades eller skiftes. Og, siden de er utstyrt med kameraer, er faren for misbruker stor, spesielt når hemningene forsvinner ved alkoholbruk.

Det er heller ikke i Norge lov å fly droner når man er alkoholpåvirket, og man kan fengsles for det. Det gjelder om det «kan forårsake eller faktisk forårsaker en luftfartsulykke eller forårsaker skade på personell eller materiell så kan straffeloven og/eller skadeerstatningsloven komme til anvendelse.»

Luftfartstilsynets regler for bruk av droner av privatpersoner.
Luftfartstilsynets regler for bruk av droner av privatpersoner. (Ill.: Luftfartstilsynet)

Ikke vær dum

De går dessuten lenger: det er nå heller ikke lov å med overlegg utgjøre en fare for andres liv eller eiendom, plage dyrelivet eller tukle med sikkerheten i fengsler (droner misbrukes allerede for å smugle inn narkotika).

Om man blir tatt i en eller flere av disse tingene risikerer man opp til 18 måneder i fengsel og en bot på 80 000 kroner.

Minst 38 andre stater vurderer restriksjoner på droner i år.

I Norge gjelder reglene for hobbybruk av droner som fastslått av Luftfartstilsynet. Regler og annen info om «Ubemannet luftfarttøy, droner og RPAS» finner du hos Luftfartstilsynet.

Regjeringen har siden sent 2015 hatt inne til vurdering følgende: «Utkast til felleseuropeisk regelverk om droner i åpen og spesifikk kategori

 

Kilde:
Engadget

Stikkord: droner, sikkerhet