Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Fra venstre: Mignon Clyburn, Ajit Pai og Michael O'Rielly i FCC. (Ill.: FCC)

FCC har fjernet nett-regelverket fra 2015

Den såkalte «nett-nøytraliteten» er død.

Amerikanske FCC, organisasjonen som bestemmer over telekomregelverket i USA, har stoppet det såkalte nett-nøytralitet lovverket som ble innført i 2015.

Gikk igjennom
Motstanderne av regelverket mener det strider mot prinsipper om frie marked, mens forkjemperne for nett-nøytralitet mener at dette ikke vil gavne forbrukerne da ISP-ene nå får lov til å strupe og blokkere trafikk.

FCC sitt krav er at ISP-ene må opplyse om at de gjør det.

Se våre videointervjuer med Piratpartiet og Liberalistene, som har vidt forskjellige meninger om nettnøytralitet:

Usikkert om det vil skje større endringer
De som er imot lovene fra 2015 mener på sin side at det frie markedet vil ta seg av dette og skape ISP-er som ikke blokkerer og på den måten virkelig skape konkurranse i markedet igjen som er veldig monopolisert i USA der innbyggere, spesielt i de store byene, ikke har noen valgmuligheter fordi selskapene har stykket opp seg imellom, mens motstanderne tror dette er en ny mørketid der kommunikasjon ikke lenger er fritt og åpent og at kundene vil måtte betale for tilgang til hver enkelt tjeneste, som epost og sosiale tjenester eller filmstrømming.

Blogg-innlegg: Han er ikke for nettnøytralitet – dette er hans argumenter.

Uansett hva som blir effekten av 3-2 stemmen for å fjerne lovverket, vil det trolig ha liten eller ingen effekt på selskapene som faktisk styrer informasjonsflyten på nett, nemlig Google, Facebook og Twitter, og ikke nett-leverandørene som denne loven gjelder for.

Stikkord: fcc, nettnøytrailtet