Hevder Apple har funnet seg nytt skatteparadis

Apple hevder de ikke er skattesnyltere og at de forholder seg til nåværende regelverk.
Apple hevder de ikke er skattesnyltere og at de forholder seg til nåværende regelverk.

I en lengre reportasje fra The New York times påstås det at Apple har funnet et nytt skatteparadis i Jersey i Storbritannia.

Flyttet på to underselskap
Ifølge artikkelen har selskapet valgt at sin offshore skatte-struktur skulle baseres rundt “Applebys” (et skattetjenesteselskap med offshore som spesialkompetanse) kontor i Jersey som ligger Channel Islands.

Fordelen med Jersey, for selskap som Apple, er at de har sine egne lovverk og ikke er under EUs skatteregelverk. Derfor er det også et skatteparadis.

Annonse

Apple har tidligere hatt mye av pengene sine i Irland, og det har de fremdeles (“Apple Operations Europe”), men to av underselskapene (“Apple Sales International” og “Operations International”) er altså flyttet til nettopp Jersey.

EU søker nå 14,5 milliarder dollar de hevder Apple må betale i restskatt. EU har nemlig bestemt at Apple, med sin gamle skattestruktur, fikk ulovlig hjelp av irske myndigheter.

I januar ble det kjent at Apple flyttet iTunes-virksomheten til Irland.

– Flyttet merkevarer og patenter til Irland etter lovendring
Selskapet ønsker ikke snakke om hvorfor de har flyttet på deler av virksomheten, men skatteeksperter NYT har snakket med hevder de fremdeles ønsker å ha deler av virksomheten sin i Irland fordi landet nemlig gjorde det enda rimeligere for selskap å flytte sin opphavsrett dit, som varemerker og patenter, ved å gi skattekutt for nettopp dette.

Apples Josh Rosenstock ønsker ikke å si noe særlig, utover at Apple har opplyst personer med ansvaret for lovverket hvordan de har endret selskapsstrukturen og at de “følger lovverket, og om det endres vil vi etterkomme endringene. Vi støtter på alle måter det globale samfunnet i å totalendre skatte-lovverket og skape et mye enklere system”.

Dette sier Apple
Samtidig har selskapet fått såpass støkk av artikkelen, at de har publisert et notat på egne nettsider der de, blant annet, forklarer at de, som verdens største skattebetaler, betaler milliarder av dollar i skatt til USA, på 35 prosent, og 21 prosent skatt på utenlandske inntekter.

“Endringene Apple gjorde i sin selskapsstruktur i 2015 var designet for å bevare skattebetalingene i USA, ikke for å redusere skattene andre steder. Ingen operasjoner eller investeringer er flyttet fra Irland”, forklares det.

“Slik det internasjonale skattesystemet fungerer, er skatten på inntekter basert på hvor verdien skapes. Brorparten av verdien i våre produkter skapes uten tvil i USA der vi designer, utvikler og gjør mye annet – så majoriteten av skattene går derfor til USA.”

Apple har vært i Irland siden 1980 og har over 6000 medarbeidere der etter å ha startet med 60.

 

Kilder:
NY Times
Apple

Annonse
Annonse