Den norske filmstrømmetjenesten popcorn-time.no kan aldri brukes igjen.
Den norske filmstrømmetjenesten popcorn-time.no kan aldri brukes igjen.

Annonse


Politiet nekter nå bruk av popcorn-time.no

Økokrim har bestemt at det ikke er lov å bruke popcorn-time.no.

Kan aldri brukes igjen
De melder følgende på egne sider:

Gjennom domenenavnet popcorn-time.no har en ukjent gjerningsperson medvirket til å gjøre åndsverk som filmer og TV-serier tilgjengelig for allmenheten uten samtykke fra rettighetshaver, ifølge inndragningsforelegget.

– ØKOKRIM har utstedt et inndragningsforelegg mot besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. Inndragningsforelegget retter seg mot besitteren, da gjerningsperson i saken er ukjent. Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i ØKOKRIM.

Annonse
Videre heter det:

“Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016. Forelegget er begrunnet med overtredelse av åndsverkloven § 2.

Besitteren av domenenavnet har nå en frist på fem dager på å vedta eller ikke vedta forelegget.”

Dette skjedde
Det var i mars i fjor
stengte filmstrømmesiden. Dette meldte vi den gang:

Vi snakket med politiadvokat Maria Bache Dahl som er ansvarlig for saken, og pekte til lovverket nevnt ovenfor. De ønsket ikke å gå nærmere i detalj (ei heller ville de svare på om det nå er ulovlig for ITavisen å lenke til lignende innhold), men viser til lovverket:

«Som det fremgår av dagens pressemelding, mistenker ØKOKRIM at domenet popcorn-time.no benyttes til straffbar medvirkning til overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. § 54 første og tredje ledd, jf. straffeloven § 15.

Generelt er det slik at i vurderingen av om konkrete handlinger er straffbare eller ikke, utgjør graden av subjektive skyld et viktig element,» forklarer Dahl til ITavisen.no.

 

Kilde:
Økokrim

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse