Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Facebook Norge tjener mer enn nok til å måtte ha revisor. (Ill.: Facebook)

Facebook Norge kan bli tvangsoppløst – årsak: ingen revisor

Rotet det til – nå har de fire uker på seg.

Ifølge informasjon fra Brønnøysundregistrene kan Facebook Norway AS tvangsoppløse som de ikke kjapt skaffer seg en revisor.

Grunnleggende for norske selskap
Selskap som når en viss antall millionsum i inntekter er nødt til å ha revisor, det har ikke den norske avdelingen til giganten, noe som betyr at de automatisk tvangsoppløses innen en måned om det ikke kommer på plass før den tid.

Driftsinntektstaket er på 5 millioner kroner, og Facebook i Norge tjente i 2016 13 millioner kroner, så her må de kjapt ta affære.

Slik lyder meldingen
Foretaket har ikke registrert eller statsautorisert revisor, jf aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 7-1, 7-2 og § 16-15 første ledd nr 3.

Frist til å rette opp forholdet er fire uker fra kunngjøring på Internett (www.brreg.no).
Hvis foretaket ikke har brakt forholdet i orden ved utløpet av fristen, vil tingretten bli varslet om at vilkårene for tvangsoppløsning er oppfylt. Tingretten kan oppløse foretaket uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16-17.”

 

Kilder:
Aftenposten
Brønnøysundregisteret

Stikkord: facebook