Facebook Norge tjener mer enn nok til å måtte ha revisor.
Facebook Norge tjener mer enn nok til å måtte ha revisor.

Annonse


Facebook Norge kan bli tvangsoppløst – årsak: ingen revisor

Ifølge informasjon fra Brønnøysundregistrene kan Facebook Norway AS tvangsoppløse som de ikke kjapt skaffer seg en revisor.

Grunnleggende for norske selskap
Selskap som når en viss antall millionsum i inntekter er nødt til å ha revisor, det har ikke den norske avdelingen til giganten, noe som betyr at de automatisk tvangsoppløses innen en måned om det ikke kommer på plass før den tid.

Driftsinntektstaket er på 5 millioner kroner, og Facebook i Norge tjente i 2016 13 millioner kroner, så her må de kjapt ta affære.

Slik lyder meldingen
Foretaket har ikke registrert eller statsautorisert revisor, jf aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 7-1, 7-2 og § 16-15 første ledd nr 3.

Annonse
Frist til å rette opp forholdet er fire uker fra kunngjøring på Internett (www.brreg.no).
Hvis foretaket ikke har brakt forholdet i orden ved utløpet av fristen, vil tingretten bli varslet om at vilkårene for tvangsoppløsning er oppfylt. Tingretten kan oppløse foretaket uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16-17.”

 

Kilder:
Aftenposten
Brønnøysundregisteret

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse