Apple har skiftet fokus vekk fra en egen, førerløs bil.
Apple har skiftet fokus vekk fra en egen, førerløs bil.

Annonse


Apple skulle lage selvkjørende bil og gjenoppfinne hjulet. Slik gikk det med «Project Titan»

Husker du «Project Titan»? Apples store prosjekt for å lage førerløse biler. De seneste rapportene tyder på at prosjektet har endret retning.

Store uenigheter
The New York Times har vært i kontakt med fem personer som har tilknytting til «Project Titan» som forteller om feilene som ble gjort og førte til at det førerløse prosjektet er lagt på is – i hvert fall inntil videre.

Ifølge personene var interne uenigheter en av årsakene til at prosjektet så langt ikke er blitt til en førerløs bil.

«Folk klaget over endringer i prioriteringer og urealistiske tidsfrister. Det var uenigheter om Apple skulle lage en helautonom bil eller en halvautonom som kunne kjøre selv på enkelte strekninger, men gi sjåføren mulighet til å ta over kontrollen», forteller kildene til nettstedet.

Annonse
Blant annet skal det ha vært uenigheter mellom Apple-toppen Steve Zadesky og Jony Ive.

Førstnevnte, som i begynnelsen var sjef for prosjektet, ønsket å gå for en halvautonom bil mens Ive og andre i designavdelingen ville gå ned den helautonome ruten.

Ønsket å gjenoppfinne hjulet
På tross av disse uenighetene, som ikke hadde blitt løst, startet «Project Titan»-avdelingen å utvikle et «CarOS». Også her var diskusjoner om man skulle bruke C++ eller Apples programmeringsspråk, Swift.

Før selskapet valgte å skifte fokus fra egne kjøretøy til å lage programvare for førerløs teknologi, så de på muligheter til hvordan bilinteriøret kunne forbedres uten ratt og pedaler, hvordan man kan installere stillegående, motoriserte dører og implementere utvidet virkelighet.

En ganske interessant detalj fra The New York Times-artikkelen er at Apple også så på mulighetene til å gjenoppfinne hjulet.

«En gruppe innad i Titan sjekket muligheten til å lage sfæriske hjul – runde som en globe – i stedet for tradisjonelle, runde hjul fordi sfæriske hjul gjør det lettere å bevege bilen sideveis», sier kilden til avisen.

Dekkprodusenten Goodyear har også forsket på slike hjul der bilen heves over dekkene ved hjelp av magnetisk levitasjon.

https://youtube.com/watch?v=90WT9Zm-M28

 

Kilde:
The New York Times

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse