Oculus kan bli nødt til å stanse salget av VR-hodesettet Rift.
Oculus kan bli nødt til å stanse salget av VR-hodesettet Rift.

Annonse


Først vant de over Oculus i retten – nå ønsker de salgsstopp for Rift

I februar vant ZeniMax i retten mot Facebook-eide Oculus. Sistnevnte ble dømt til å betale rundt fire milliarder kroner.

Ønsker salgsstopp
Men saken er ikke helt ferdig ennå. Da dommen falt uttalte ZeniMax at de ønsket salgsstopp for VR-hodesettet, og nå har selskapet gått videre med dette.

Bloomberg rapporterer at ZeniMax har sendt inn et rettsdokument der de søker om at Oculus stanser salget av Rift fordi den er bygget på teknologi som er utviklet av ZeniMax.

– En ulempe for alle andre
Oculus mener at en slik avgjørelse kun vil gagne ZeniMax og ingen andre. VR-utvikleren mener også at dette er noe ZeniMax bruker for å dra mer penger ut av dem.

Annonse


Å skrive om programvaren til Oculus virker heller ikke å være et alternativ for VR-produsenten som mener at det vil være en lang og kostbar prosess.

Dommeren nektet å fatte beslutning i denne saken og oppfordrer i stedet ZeniMax og Oculus til å gjøre opp seg imellom for å bli enige om et kompromiss.

 

Kilde:
Bloomberg

Annonse


Annonse


Annonse