Videosamtaler er på plass i Telegram.
Videosamtaler er på plass i Telegram.

Annonse


Telegram ble plutselig et skikkelig alternativ til Skype

Telegram er en av de mer populære lynmeldingstjenestene på markedet, men har så langt manglet en riktig funksjon for stemmeanrop.

Bruker kunstig intelligens og nevronettverk
Denne uken er videosamtaler omsider på plass i skrivebordsversjonene av appen. Det vil si til Linux, macOS og Windows.

For å sørge for at kvaliteten er så bra som overhodet mulig, bruker Telegram kunstig intelligens. Etter hver samtale oppdateres nevronettverket med informasjon som nettverkshastighet, ping-tid, prosent på pakketap og andre variabler som påvirker samtalene.

Les også: Disse lynmeldingsappene spiser minst data.

Annonse


Basert på denne informasjonen, optimaliserer appen en rekke egenskaper for å sørge for at samtalekvaliteten blir bedre i fremtiden.

Du kan laste ned Telegram Desktop til Mac App Store og Windows Store.

 

Kilde:
Neowin

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse