Både Samsung og Intel har levert inn rettsdokumenter som hevder at Qualcomm ødelegger for konkurranse i mobilmarkedet.
Både Samsung og Intel har levert inn rettsdokumenter som hevder at Qualcomm ødelegger for konkurranse i mobilmarkedet.

Samsung og Intel blir med Apple mot Qualcomm

Både FTC (Federal Trade Commission) i USA og Apple har saksøkt Qualcomm over overdrevne patentbetalinger for å bruke dem i utstyret de selger, og nå har også Samsung og Intel kastet seg på banen.

Venn-av-retten-dokument
De har nemlig lagt inn hvert sine såkalte venn-av-retten (amicus)-dokumenter i rettsaken som snart skal starte mellom FTC og Qualcomm.

Denne rettsaken handler om patentpriser på patenter som er tatt med i standardorganisasjonenes teknologistandarder, som etter vanlig praksis skal lisensieres ut til andre selskaper med rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende forhold.

Skal forhindre monopol
Dette er for å forhindre at patentholderen som blir med i standarden utvikler et monopol på patentet de holder.

Qualcomm nekter på sin side å lisensiere ut standardpatentene sine til noen som helst, som vil si at man er nødt til å bruke Qualcomm-brikker for å få funksjonaliteten fra patentene som er bestemt i standarden.

– Undergraver konkurranse på like vilkår
Det vil med andre ord si at de bruker dominante posisjonen sin i markedet for mobilprosessorer for å skvise andre ut av markedet, sier Intel i sitt støtte-dokument.

– Qualcomm har opprettholdt et nett av restriktive patenter og ført en kommersiell praksis som undergraver konkurranse på like vilkår, sier Intel på nettsidene sine.

– Denne praksisen har illegalt tvunget mobilprodusenter til å kjøpe brikkesittene de trenger fra Qualcomm, og bare fra Qualcomm, fortsetter de.

Grunnen til at Exynos bare finnes hos Samsung
Samsung hevder blant annet at grunnen til at du ikke ser Exynos-prosessorer i andre telefoner enn sine egne er at Qualcomm nekter å lisensiere ut den nødvendige teknologien.

Apple har på sin side sin egen rettsak gående mot Qualcomm, og har fullstendig sluttet å betale royalties til selskapet.

Kilde
Seekingalpha.com
Engadget
Intel