EFN tror Norges Taxiforbund har drevet ulovlig overvåkning.
EFN tror Norges Taxiforbund har drevet ulovlig overvåkning.

Annonse


Dette svarer Norges Taxiforbund – EFN mener forbundet har brutt loven

I en pressemelding melder Elektronisk Forpost Norge at de har meldt Norges Taxiforbund til Datatilsynet.

Oppdatert, 3.4.17, 18:20:

Til ITavisen melder Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund, følgende:

“Vi er kjent med disse påstandene fra EFN, og har derfor selv tatt saken opp med Datatilsynet for en stund siden.

Annonse


Vi avviser EFNs påstander. Vi har overhodet ikke drevet noen overvåking, men har tatt vare på kvitteringer – og har overlatt disse til politiet og skatteetaten med sikte på å avdekke kriminell virksomhet og skatteunndragelser.

Reaksjoner fra begge etater viser i klartekst at dette er vel begrunnet.”

Har de brutt loven?
Saken kommer i kjølevannet av Norges Taxiforbunds samarbeid med politiet om å fakke Uber-sjåfører i Norge.

EFN har blitt gjort oppmerksomme på at forbundet visstnok har overvåket Uber-sjåfører i Norge. Det har ikke de ikke konsesjon for, hevder EFN:

“Norges Taxiforbund har i forbindelse med anmeldelse av 105 Uber-sjåfører antakeligvis selv begått et lovbrudd. EFN har i lengre tid forsøkt å få utlevert opplysninger om dette, men Norges Taxiforbund har avvist alle våre forsøk på lovpålagt innsyn. Vi så derfor ingen annen utvei enn å melde Taxiforbundet til Datatilsynet.

EFN ble gjort oppmerksom på at Norges Taxiforbund hadde overvåket Uber-sjåfører over lengre tid, slik overvåkning krever etter EFNs oppfatning konsesjon, noe Norges Taxiforbund ikke har.”

Det har i senere tid blitt avslørt at også Uber har tatt i bruk tvilsomme metoder for å unngå overvåkning og myndighetene.

Prøvde å få utlevert informasjon
Videre melder EFN i pressemeldingen:

“EFN tok derfor kontakt med Norges Taxiforbund den 21. desember 2016 med anmodning om utlevering av hvilke opplysninger som er lagret. Et slikt innsyn er lovpålagt etter personopplysningslovens §18, Norges Taxiforbund velger imidlertid å dekke seg bak at det er påkrevd å hemmeligholde slike opplysninger grunnet etterforskning. Et slikt unntak finnes, men er ment å skulle dekke registre der man har lovpålagt taushetsplikt.”

– Politiet nekter å svare
Også politiet har EFN vært i kontakt med, men de er tause ifølge dem:

“Vi kontaktet også påtaleansvarlig Øystein Skjønborg i politiet, som nekter å svare på om politiet har pålagt Taxiforbundet noen form for taushet. EFN finner det uansett paradoksalt at det skulle være behov for noen form for taushet i denne saken, all den tid forbundet selv har gått ut i pressen og omtalt den.”

EFN avslutter e-posten med å oppfordre forbundet til å følge loven:

“EFN tar avstand fra at private organisasjoner skal overvåke mennesker for å straffeforfølge dem, en praksis som hadde vært forbudt hvis den hadde vært utført av politiet. Når slik overvåkning finner sted må den som et minimum finne sted innenfor lovens rammer.”

I Danmark har Uber gitt opp, noe det norske taxiforbundet selvsagt er glade for.

Annonse